Velkommen til Åpen Dag på Katta!

Velkommen til alle elever som kan tenke seg å begynne på Katta!

Elevrådet ved Katta er blant de beste i landet, og er definitivt hardtarbeidende og engasjerende. Vi kjemper for våre interesser og rettigheter, og sørger for at vi blir hørt. Vi trenger flere engasjerte mennesker som ønsker å være med på å skape et sosialt og inkluderende miljø med elever som er opptatt av å trives på skolen.

VI LÆRER IKKE FOR SKOLEN, MEN FOR LIVET.

Non Scholae sed vitae discimus.

Fremme sak i Elevrådet

Skrivet «Fremme sak i Elevrådet» finner dere her.

Husk at ikke alle felter må fylles ut. Du kan være anonym hvis du vil.

Dette er bare retningslinjer, og derfor ikke noe du må følge, men skrivet skal være til hjelp.

Spørsmål rettes til Kamalan (elevrådsleder)

Årets første elevrådsmøte

Til: Tillitsvalgte v/Oslo katedralskole

Fra: Elevrådsstyret


Kopi: Rektor

Innkalling til elevrådsmøte

Det innkalles med dette til elevrådsmøte torsdag 05. januar kl 11:35 på rom 201.

Sak 1: Konstituering

Valg av ordstyrer og referent. Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden.

Sak 2: Presentasjon av ny leder og nestleder

Den ferske lederduoen presenterer seg. 

Sak 3: Informasjon om valg av miljøansvarlig

Sak 4: Informasjon om valg av økonomiansvarlig

Sak 5: Informasjon om valg av rettighetsansvarlig

Sak 6: Informasjon om valg av informasjonsansvarlig

Sak 7: Informasjon om valg av sekretær

Sak 8: ”Det må fikses”-liste

Sak 9: Valg av SG-representant fra 3.trinn

Sak 10: ”Fremme sak i elevrådet”

Sak 11: Eventuelt