Protoundersøkelsen

I et forsøk på å finne nye bruksområder for domenet elevradet.no vil Elevrådsstyret begynne med spørreundersøkelser på denne siden. Denne første testundersøkelsen går ut på om nye elever på Katta skal få utdelt skolePC-er.
Hvis dere har andre gode forslag til hva denne siden kan brukes til, utover en logg over elevrådets arbeid, vennligst send en e-post til informasjon(a)elevradet.no

Ungdomspanel – Røde Kors

Café Condio/Majorstuen Røde Kors ressurssenter for ungdom holder på med å sette sammen et ungdomspanel bestående av gutter og jenter fra 13 til 19 år tilknyttet ulike ungdoms- og videregående skoler i Oslo. Ungdomspanelet vil fungere som ungdommens stemme i møter sammen med ledelsen på Café Condio fire ganger i året, og skal bidra til at Café Condios «blikk» hele tiden rettes i riktig retning slik at ungdomstilbudet blir så godt som mulig.

Marte Skjerping har lagt ved utlysningen til ungdomspanelet. De ønsker at elevråd på hver skole skal få utnevne en representant til panelet innen 19. april 2013. Vervet er frivillig, men de tilbyr verdifull erfaring, referanse fra Oslo Røde Kors på CV og mat, drikke og hyggelig stemning på alle møter.

(Redigert mail fra Marte Skjerping)

Ungdomspanel – Røde Kors

Ungdomspanel (1)