Vedtekter 2014

Hei!

Vedtekene er nå fiks ferdige og er å finne under dokumenter i toppmenyen. Her er lenke for de late. Det er nedlastningslenke for .pdf og .docx for dem som måtte ønske det.

Jeg vil rette en stor takk til sekretærene som har lagt ned en del tid i dette. Takk også til Tor (3A) som har hjulpet til med redaksjonelle endringer.

Hvis dere mener noe er feil i vedtekene gi gjerne beskjed!

Hilsen Arild