Undersøkelse ang. fysikk- & kjemitentamen 1

Lærerne har fremmet et forslag om å ha tentamen i kjemi og fysikk nivå 1. Dette ble besluttet uten å ha konsultert saken med elevene. Derfor vil vi gjerne samle inn informasjon og få vite hva elevene faktisk synes.

Kult om dere kun svarer en gang slik at vi statistikken blir riktig

Link:
http://goo.gl/forms/ZYJcMhs9ia

 

Double (a)Trouble

Annyeong,

1. Kildesortering
Kildesortering er en av sakene som elevrådet har hatt opp lenge uten å ha fått gjort noe med (pg.a. byråkrati & jurisdiksjon utenfor skolens rekkevidde). I anledningen av et nytt byråd, tok elevrådet initiativ til å ta kontakt med renovasjonsetaten og hadde et møte med dem på tirsdag (10.11). De var veldig positive til forslaget, og kildesorteringen har i prinsippet uoffisielt allerede startet. Det er sikkert mange som har lagt merke til papirsøppelkurvene i klasserommene eller kanskje klistrelappene på søppelkassa i kantina.

Les videre