Elevrådskolering!

På tirsdagen 27. oktober, fikk vi besøk av Melinda fra elev- og lærlingombudet for å ha en aldri så liten skolering! Det ble holdt et 45 minutter langt foredrag, med mye spennende informasjon og nytt om hva det vil si å være representant – og selvfølgelig elevenes rettigheter. Visste dere at hver elev har rett til to kvadratmeter område i et klasserom?

Ta kontakt her!
918 04 304
Post@elevombud.no
Elevombud.no