Undersøkelse ang. fysikk- & kjemitentamen 1

Lærerne har fremmet et forslag om å ha tentamen i kjemi og fysikk nivå 1. Dette ble besluttet uten å ha konsultert saken med elevene. Derfor vil vi gjerne samle inn informasjon og få vite hva elevene faktisk synes.

Kult om dere kun svarer en gang slik at vi statistikken blir riktig

Link:
http://goo.gl/forms/ZYJcMhs9ia