Styrevalg

Onsdag 25.01 velger Elevrådet nytt styre. Av forskjellige årsaker velger vi også nestleder og sekretær 1(som kun sitter til sommeren). Stillingene som skal velges er da:

  • Nestleder
  • Økonomiansvarlig
  • Informasjonsansvarlig
  • Miljøansvarlig
  • Rettighet- og Undervisningsansvarlig
  • Sekretær 1
  • Sekretær 2

Alle styreverv varer i ett år. Styremedlemmer får muligheten til å forbedre skolen, og lærer mye som blir relevant senere i livet. Om noen ønsker å vite noe om stillingene kan dere snakke med de tidligere styremedlemmene (det er lov å spørre hvem det er).

Vi setter pris på om de som ønsker å stille gir beskjed på forhånd, på mail leder@elevrådet.no, men det går også an å stille spontant. Kun tillitsvalgte har stemmerett.