Nytt bistandsprosjekt

Fredag 5. mai holder vi valg av nytt bistandsprosjekt til neste år, i en uravstemning der hele skolen kan stemme. Alternativene er årets Operasjon Dagsverk (som skal rydde opp etter oljesøl i Nigeria) eller et prosjekt fra Plan, som vi eventuelt velger selv. Alt vil foregå i aulaen i midttimen, og alle elever må stemme.

Årsmøte på fredag

Det begynner å nærme seg elevrådets årsmøte! I år skal vi både behandle vedtekter, budsjett, regnskap og arbeidsprogram, samt velge kontrollkomite. Det er mulig å melde seg på som observatør, selv om vi ikke garanterer at dere kommer med. Innkalling ligger her.