Psykisk Helseuke

I sammenheng med verdensdagen for psykisk helse, som er tirsdag 10. oktober, arrangerer Katta psykisk helse-uke. Arrangementene vil hovedsakelig foregå i midttimene, bortsett fra foredrag for VG1 og VG2 onsdag 11. oktober, i 3.-4. time.

Temaet for årets verdensdag for psykisk helse er «noe å glede seg til». Vi håper at dagen kan bidre til å styrke samholdet på Katta og hjelpe oss alle å passe på hverandre, og at elevene koser seg. Her er programmet.

Nye retningslinjer for vurderingssituasjoner

I samarbeid med ledelsen og lærerne har vi utarbeidet nye retningslinjer for vurderingssituasjoner. Disse gjelder for alle elever, og det er veldig viktig at dere melder ifra så fort som mulig hvis lærerne ikke følger dem! Vi kan hjelpe dere med å få flyttet prøver så retningslinjene blir overholdt. I tillegg tar vi imot innspill om hvordan de fungerer, så vi kan evaluere dem etter at høstterminen er over.

Les dem, og del dem med så mange som mulig!

 

Retningslinjer for vurderingssituasjoner på Oslo katedralskole

1. Hensikten med retningslinjene er å sikre en jevnere fordeling av vurderingssituasjonene gjennom skoleåret.

2. Med vurderingssituasjon menes skriftlig eller muntlig prøve, muntlig fremføring eller skriftlig innlevering med karakter. Skriftlig innlevering med frist på over to uker og skriveøkter som ikke krever forberedelse er unntatt retningslinjene.

3. Ingen elever skal ha mer enn tre vurderingssituasjoner med karakter i løpet av en uke, hvis ikke eleven selv ønsker det.

4. Ingen elever skal ha mer enn én vurderingssituasjon i løpet av en dag, hvis ikke eleven selv ønsker det.

5. Elevene må selv holde oversikt over vurderingssituasjonene, og det er elevenes plikt å melde fra til faglærer så fort som mulig slik at retningslinjene blir overholdt. Helst bør faglærer få beskjed idet vurderingssituasjonen avtales.

6. For andre og tredje trinn skal hver tredje uke være satt av til vurderingssituasjoner i fellesfag (inkludert språk for VG2), mens resten er forbeholdt vurderingssituasjoner i programfag.

7. Heldagsprøveukene er unntatt disse retningslinjene.

8. Ekstra prøver på onsdager i studietida er unntatt disse retningslinjene.

9. Som en hovedregel bør elevene få tilbakemelding på tidligere vurderingssituasjoner før de blir vurdert på nytt i samme fag, særlig når vurderingssituasjonene er like når det gjelder enten type eller tema. I fag hvor det settes flere karakterer (skriftlig og muntlig) kan man ikke forvente å få tilbake en skriftlig vurdering før man har muntlig vurdering, og vice versa. Det må utvises skjønn fra begge parter slik at læreren får et tilstrekkelig stort vurderingsgrunnlag for hver enkelt elev.