Dokumenter

Elevrådsposten

Elevrådsposten var elevrådets nyhetsbrev, og tidligere utgaver finner du her. Elevrådsposten pleide å komme ut hver måned.

 

Grunndokumenter

Vedtekter 2017                        .docx / .pdf

Vedtektene definerer Elevrådet, dets formål og organisering; de er det overordnede styringsdokumentet for Elevrådet. Vedtektene tas opp til behandling hvert år på årsmøtet.

 

Arbeidsprogram 2017           .docx / .pdf

Arbeidsprogrammet består av et sett med punkter som forteller hva Elevrådet skal gjennomføre for et kalenderår. Dokumentet beskriver styremedlemmenes oppgaver, og det er Elevrådsstyret som setter til live vedtak som står i programmet. Arbeidsprogrammet er Elevrådets visjon og fremtid. Nytt arbeidsprogram for året blir vedtatt på årsmøtet.

 

Budsjett 2017                          .xlsx / .pdf

Budsjettet for Elevrådet er en oversikt over ventede inntekter og utgifter for et år. Budsjettet fungerer som en rammeplan for hva Elevrådet kan bruke pengene sine på. Budsjettet blir vedtatt på årsmøtet.

 

Styringsdokument ved Oslo katedralskole

Ordensreglementet frå 23/08-10 (.doc)

Skolens styringsdokument. Her finner du alle de reglene som gjelder for skolen. Dette gjelder fravær, om studiedager og andre sentrale punkter. Ordensreglementet blir vedtatt av Driftsstyret.

 

Referater

Elevrådsmøter

Elevrådet møtes for det meste annenhver uke (torsdager). Alle skolens elever kan komme på møtene.

Elevrådsstyremøter

Elevrådsstyret møtes vanligvis ukentlig. Her er det bare styret som får delta, men frykt ikke – du kan lese referatene.