Budsjett

Budsjettforslag 2011

Vedtatt på Elevrådets årsmøte, 31. januar.

 

Budsjett 2011

Inntekter
Midler og innskudd fra EO

jakkenåler

10000

1500

Sum inntekter:

11500

Utgifter
Vintersymposium:

10000

Høstsymposium:

10000

Driftsmidler:

1000

Matkostnader

3000

Elevrådsskolering:

500

Sum utgifter:

24500

Papirpengefondet
Støtte til elevlag:

7450

Driftsresultat:

-13000

Kommentar
-Driftsresultatet er eks. støtte til elevlag siden elevrådet kun forvalter papirpengene.